Chậu nhưa các loai

Chậu nhựa tròn fi 12-21

Giá: 1.500₫

Chậu nhựa tròn các loại bao gồm
Chậu nhựa fi 12 giá bán lẻ 1500/cái; 100 cái giá 1400đ/cái; 500 cái giá 1200đ/cái.
Chậu nhựa fi 14 giá bán lẻ 2500đ/cái; 100 cái giá 2200đ/cái; 500 cái giá 2000đ/cái.
Chậu nhựa fi 16 giá bán lẻ 3000đ/cái; 100 cái giá 2500đ/cái; 400 cái giá 2300đ/cái.
Chậu nhựa fi 18 giá bán lẻ 3500đ/cái; 100 cái giá 3300đ/cái; 200 cái giá 3000đ/cái.
Chậu nhựa fi 21 giá bán lẻ 5000đ/cái; 100 cái giá 4800đ/cái; 150 cái giá 4500đ/cái.

 

Mô tả sản phẩm

Chậu nhựa các loại fi 12; 14; 16; 18 và fi 21

Chậu nhựa các loại fi 12; 14; 16; 18 và fi 21

Chậu nhựa tròn các loại fi 12; 14; 16; 18 và fi 21

Chậu nhựa tròn các loại fi 12; 14; 16; 18 và fi 21