Giới thiệu

Giới thiệu Thiên Lý Farm

Thiên Lý farm được thành lập từ những năm 2010. Với tình yêu nông nghiệp, yêu cuộc sống màu xanh, Thiên Lý farm chú trọng phát triển hệ thực vật ở địa phương, trong khu vực và trên cả nước. Thiên Lý farm tích cực tham gia và khuyến khích, ủng hộ các dự án nông nghiệp xanh, sạch. Nơi mà nông nghiệp đã và đang hạn chế đáng kể việc sử dụng hoá chất trong bảo vệ thực vật và nông sản. Có thể nói đến với Thiên Lý farm là đến với một mô hình nông nghiệp mới – nông nghiệp hữu cơ gắn với những sản phẩm xanh sạch và an toàn với người sử dụng.

Mục tiêu của Thiên Lý farm là phát triển ý tưởng nông nghiệp mới ra cộng đồng đúng với ý nghĩa của tên gọi.