Chôm chôm Thái

Chôm chôm

Giá: 40.000₫

Là giống chôm chôm cho trái sai, cây nhỏ dễ hái, trái ngọt, hạt bé. Phù hợp nhu cầu thị hiếu hiện nay. Vui lòng xem thêm thông tin kỹ thuật tại https://thienlyfarm.com/ky-thuat-trong-chom-chom/

Mô tả sản phẩm

chom chom2

Chôm chôm Thái

Chôm chôm Thái