Lan trầm rồng đỏ

Trầm rồng đỏ

Giá: 70.000₫

Trầm rồng đỏ là một trong những dòng lan đẹp được nhập khẩu và trồng thuần tại Việt Nam. Sản phẩm từ cây gieo hạt được trồng lên 5-6 tháng tuổi, cây phát triển tốt, thân mập ú rất tiện cho người mới tập chơi để đang kết những chậu lan lớn.

Mô tả sản phẩm