IMG_20210522_081453

Kei giả hạc xổ số các loại

Giá: 5.000₫

Hàng tồn kho quên chìa khóa! Kei tạp nham xổ số từ năm ngoái đâu đó sót lại bán cho nhanh hết!
10 kei 100k
20 kei 150k
30 kei 200k
50 kei 300k
100 kei 500k
Cước vận chuyển 30k cho mọi đơn hàng! Anh chị em nhanh tay sưu tầm!

Mô tả sản phẩm