Bầu sao

Bầu sao

Giá: 10.000₫

Bầu sao là giống bầu đặc ruột. Trái nhiều và ngọt nên được nhiều người ưa chuộng. Giống bầu cho năng suất cao, chất lượng trái tốt, kháng sau bệnh.
Sản phẩm đóng gói 10 hạt.

Mô tả sản phẩm

bau sao bau-sao bau-sao-lai-f1-delta-28