buoi 3

Bưởi da xanh

Giá: 45.000₫

Là giống bưởi cho trái tốt nhất hiện nay. Trái to, sai quả, vỏ mỏng, thơm. Đặc biệt là rất ngon. Vui lòng tham khảo thêm thông tin về kỹ thuật tại https://thienlyfarm.com/ky-thuat-trong-buoi-da-xanh/

Mô tả sản phẩm

buoi

Bưởi da xanh

Bưởi da xanh