5ct x tram trang

Giả hạc 5ct lai trầm trắng mắt đỏ

Giá: 40.000₫

Giả hạc 5ct lai trầm trắng mắt đỏ là sản phẩm lai F1 giữa cây giả hạc 5 cánh trắng Tâm Anh với cây hoàng thảo trầm trắng mắt đỏ. Cây được nhân giống và gieo trồng tai Việt Nam có sức sống tốt, hứa hẹn sẽ là giải pháp giúp hạ nhiệt cơn khát “hàng trắng” hiện nay.
Tham khảo thêm những sản phẩm khác của cửa hàng tạ đây http://thienlyfarm.com/danh-muc-san-pham/hoa-lan/

Mô tả sản phẩm

Trầm trắng mắt đỏ

Cây 3 tháng tuổi